***   TEST YAYININDAYIZ  ***

Süper Mezat Logo

Neden Üye Olmalıyım?

15. İhaleyi kazandım. Bundan sonraki süreç nasıl olacaktır?

Açık artırmaya katılan ve en yüksek teklifi veren alıcı adayı iseniz, tebrikler! Gayrimenkulü almaya hak kazandınız. İhaleyi kazandığınıza ilişkin teyit e-maili ihalenin sonuçlanmasını takip eden 24(yirmidört) saat içinde tarafınıza gönderilecek olup, işbu e-mailde bundan sonra yapılması gereken işlemler açıkça ifade edilmektedir. Ayrıca e-mailin elinize ulaşıp ulaşmadığının teyidi için telefon ile de tarafınız ile iletişim kurulacaktır. E-mailde belirtilen dokümanları temin edip tarafımıza ilettiğiniz takdirde, işbu bilgi ve belgelerin doğruluğu ve tamamlandığı teyit edilmesini takiben tapuda satış işlemi gerçekleşecektir.

SATIŞ ile ilgili olarak Kanunların alıcıya yüklediği tüm yükümlülüklerin tarafınızdan eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.