***   TEST YAYININDAYIZ  ***

Süper Mezat Logo

Neden Üye Olmalıyım?

8. Teminat nedir ve Teminat ücreti ne kadardır?

Teminat, ihaleye katılabilmeniz için ve Satıcı’ya alma taahhüdünüzü gösteren Açık Artırma Şartnamesinde öngörülen güvence bedelidir. Teminat ücreti, her bir açık artırmaya konu taşınmazın muhammen bedeline göre tespit edileceğinden, her bir taşınmaz için değişebilecektir.